singö

Tjänster

Erneholm & Erneholm AB erbjuder följande tjänster:

Bokföring: Löpande bokföring och avstämningar. Momsredovisning.

Kundreskontra: Fakturering, registrering av inbetalningar, bevakning och kravhantering.

Leverantörsreskontra: Registrering, betalning och bevakning.

Löner: Löneadministration, löneutbetalningar, kontrolluppgifter och skattedeklarationer.

Bokslut med årsredovisningar: Framtagande av bokslut med årsredovisning. Upprättande av deklarationer.

Företagsledning: Affärsutveckling, omstrukturering av verksamheter. Framtagande av budget och prognoser. Uppföljning av resultat, kassaflöde och likviditet.